Kısaca Biz Kimiz
yaşamın ve canlılığın kalkınmasını sürdürülebilir kılmak, bir çok sosyo-politik akımın temeli ideolojisini oluştursa da, bu ekolojik devinimin merkezine bilinç-beden-beyin bütünlüğündeki insan'ı koyan bir akım olarak eko – hümanizm'i görüyoruz.
client say

h i c   p r o d u c t i o n

r e s u r r e c t i o n