kararsızlık.

hiçlik, varlığı bağrında taşır

kararsızlık.

kararsızlık enerjisi, rijit hareketler yapmak için uygun zemin yaratıyor. çünkü kararsıza; bazı şeyleri yapmadığında, neden yapmadın diye hesap sormak veya kendisini sorumlu ve mahcup hissettirecek herhangi sözde bulunmak, mümkün değildir. kararsız, sorumsuz da olabilir, bunu kendi hakkı olarak kullanabilir. sorumluluktan kaçış için kararsız olmanız yeterlidir.

eğer bir karar ve söz var ise, bu kez size düşen söz, vazife ve sorumluluk oluşur, bunlar, devam etmek için, yaşamak için oluşan tüm giderlerimizdir. yaşamaya devam etmek için duyulan ihtiyacın tamamıdır.

taraflar bu giderleri o zeminde halletmek zorundadır. çünkü, o zemindir. zemin, zaman ve mekanın bir araya geldiği, oluşun şartı, ruh ve bedenin, akıl ile fiziğin buluştuğu yer. zemin karardır da.
sözdür. güzel söz.

kararsızlık, kendine güvensizliğin ve korkunun üzerimizde oluşturduğu, seçememe/seçmeme/seçimden kaçış şekillerinde ortaya çıkabilir. tüm bu bir şey veya konu ile ilgili kararsızlık süreçlerinde, oluşmaya devam eden şey, kararsızlık enerjisinin tıkaması sonucu, olmaya devam ediyor gibi görünse de, karar olmadan oluşan şey, bitmeye, sonlanmaya mahkumdur. sürecin tamamında da zihin arka planda, oluşu zaten sabote etmekte ve olmaması, oldurulmaması gerektiğine inandığı bir şeyin ısrarındadır.

gibi.

neden kararsızız.